Regulament Bouldering


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL SĂLII DE BOULDERING CARPATIC

Pentru siguranța și confortul dumneavoastră, dar și ale celorlalți cățărători care frecventează sala de escaladă Carpatic, vă rugăm insistent să respectați prezentul regulament.

Nerespectarea dispozițiilor de mai jos poate atrage după sine răspunderea administrativă, juridică sau materială a celui în cauză. Oricare dintre abateri poate conduce la retragerea temporară sau definitivă a dreptului de a practica bouldering-ul, dar și escalada, în această sală.

Escalada de bloc, sau boulderingul, presupune ascensiunea liberă a unor trasee situate la mică înălțime, cu un număr redus de mișcări, fără folosirea corzii pentru înaintare sau asigurare.

Protecția în cazul căderilor.

În caz de cădere, protecția se asigură prin intermediul saltelelor fixe, din burete, dispuse la baza panourilor de bouldering. Pe lângă acestea, în sala de bouldering aveți la dispoziție și o serie de saltele mobile. Utilizarea lor este obligatorie în următoarele situații:

 • atunci când există posibilitatea ca o eventuală cădere să se producă pe, sau în imediata apropiere, a liniei de separație dintre saltelele fixe;
 • atunci când cățărătorii escaladează trasee cu priza cea mai de sus situată la înălțimi relativ mari (peste 3 metri, măsurați de la partea cea mai joasa a corpului până la saltea);
 • atunci când, prin ruta aleasă sau maniera de ascensiune, există riscul de a ateriza în afara suprafeței saltelelor fixe.

Înainte de începerea ascensiunii, cățărătorul trebuie să se asigure că saltelele mobile sunt dispuse corespunzător, procedând, eventual, la corectarea poziției acestora.

Poziționarea saltelelor suplimentare se va face de comun acord cu ceilalți cățărători care utilizează același spațiu.

Utilizarea magneziului.

Pentru limitarea cantității de magneziu eliberat în sală se va utiliza cu predilecție magneziu lichid. Magneziu praf poate fi utilizat numai din sacii de bouldering, special confecționați (saci din material textil, de dimensiuni mari). Este interzisă lăsarea sacului de magneziu pe saltele.

Copiii sub 14 ani.
 • Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult: părinte, tutore sau monitor de escaladă.
Reguli.
 • Toți cățărătorii care frecventează sala de bouldering trebuie să respecte indicațiile antrenorilor, instructorilor sau supraveghetorilor sălii. Ei trebuie să aibă un comportament și un limbaj civilizat pe timpul activităților desfășurate în incinta sălii;
 • Orice activitate care perturbă siguranța și buna dispoziție a celorlalți este interzisă. Manifestările sonore (țipatul) și vocabularul nu trebuie să depășească limita bunului-simț. Utilizarea limbajului trivial este interzisă sub rezerva evacuării din sală;
 • Este interzis consumul băuturilor calde (cafea, ceai, etc.) în sala de bouldering din recipiente deschise, fără posibilitatea de ermetizare;
 • Este interzis fumatul, precum și consumul de alcool sau droguri. Persoanele aflate, sau suspectate a fi, sub influența drogurilor sau alcoolului nu au acces în sală;
 • Este interzisă echiparea și dezechiparea în spațiul din vecinătatea panourilor de escaladă, ca și depozitarea îmbrăcămintei, încălțămintei și a altor obiecte personale în acest spațiu. Pentru aceasta se vor folosi în mod obligatoriu vestiarele de la parter;
 • Accesul în sala de bouldering se face cu încălțăminte diferită de cea folosită la deplasarea în exterior. Cățărătorii, vizitatorii sau spectatorii vor folosi pentru acces încălțăminte adusă special în acest scop;
 • Este strict interzisă cățărarea desculț sau în șosete;
 • Cățărarea este permisă doar în zonele special amenajate. Este interzisă cățărarea pe spatele panoului sau pe structurile de susținere și rezistență;
 • Cățărătorii sunt singurii răspunzători de traseele și liniile de ascensiune pe care le abordează, pe panouri fiind o varietate de prize;
 • Toți participanții trebuie să contribuie prin acțiunile și atitudinea lor la siguranța și buna desfășurare a activităților din sală. Accidentarea unui cățărător de către un altul este responsabilitatea directă a celor implicați, administratorii sălii fiind exonerați de orice răspundere;
 • Toți participanții la antrenamente trebuie să informeze personalul sălii despre toate prizele necorespunzător fixate, echipamentele deteriorate (ale sălii sau ale altor sportivi), precum și comportamentele neadecvate sau orice alte situații ce pun în pericol siguranța participanților;
 • Este interzisă staționarea, traversarea sau ascensiunea pe sub un cățărător aflat deja pe panou. Deplasarea și staționarea în spațiul saltelelor de aterizare trebuie făcută cu atenție pentru a nu stânjeni pe ceilalți cățărători și, mai cu seamă, pentru a evita interpunerea pe linia unei eventuale căderi;
 • Păstrați distanța de siguranță! Este interzisă cățărarea concomitentă pe aceiași linie/ traseu de cățărat, mai cu seama atunci când acesta se desfășoară de-a lungul unei linii verticale. Regula nu se aplică în cazul traseelor în traversare.

Administratorii, instructorii, antrenorii sau personalul de supraveghere pot interzice participarea la antrenamente a cățărătorilor echipați necorespunzător sau care, prin modalitatea de cățărare sau de asigurare, pun în pericol securitatea personală sau a celor din jur.